Internetové stránky Kurzů Taneční a pohybové výchovy byly přesunuty na novou adresu: tanecapohyb.com

V našich kurzech Taneční a pohybové výchovy si děti osvojí správné držení těla, naučí se sladit pohyb s hudbou a v neposlední řadě také základy tanečních kroků. Zacvičí si s kruhy, kostkami, švihadly, stepy, malými i velkými míči a s mnoha dalšími pomůckami. Ti nejmenší si zazpívají písničky a k tanci jim pomohou různé říkanky.

Kurzy navštěvují děti od 4 do 16-ti let a jsou zařazeny do různých věkových kategorií.

Hodiny probíhají každé pondělí, úterý a středu od 15:00 do 19:00 hodin. Výuka probíhá bez přítomnosti rodičů a trvá 45 minut. Mimo výuku v balením sále zodpovídají za dítě rodiče.

Cvičební úbor: Je důležité, aby se dítě cítilo dobře a nic mu v pohybu nepřekáželo.
Obuv: Měkké cvičky s gumovou podrážkou (Jarmilky).vystoupení 2012 přihláška